การแพทย์

อายุรศาสตร์โรคไต

อุปกรณ์ InBody ไม่มีการสอดใส่ และการทดสอบจะสิ้นสุดภายใน 60 วินาที ข้อมูล InBody สามารถใช้ในการปรับความผันผวนและความแม่นยำของกระบวนการสนับสนุนให้ผู้ป่วยมีน้ำหนักแห้งที่เหมาะสม นอกจากนี้อุปกรณ์ InBody ยังสามารถใช้ในการระบุว่าส่วนใดของร่างกายผู้ป่วยที่มีน้ำส่วนเกินและติดตามการเคลื่อนไหวของของเหลว ข้อมูลที่แม่นยำและทำซ้ำได้นี้ไม่ใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์ ดังนั้นจึงสะท้อนข้อมูลด้านสุขภาพของร่างกายผู้ป่วยอย่างแม่นยำ

อายุรศาสตร์โรคไตคืออะไร

สาขาอายุรศาสตร์โรคไตมุ่งเน้นที่น้ำในร่างกายและไดอะไลซิสเป็นส่วนมาก ไดอะไลซิสเป็นการรักษาที่กรองเลือดออกจากของเหลว สารพิษ และของเสียส่วนเกิน และให้ยาเมื่อไตไม่สามารถทำงานด้วยตนเองได้อีกต่อไป การรักษาด้วยไดอะไลซิสต้องดำเนินการหลายครั้งต่อสัปดาห์ ครั้งละหลายชั่วโมง ตลอดชีวิตของผู้ป่วย

เมื่อแพทย์โรคไตกำหนดให้ผู้ป่วยรับการรักษาด้วยไดอะไลซิส ผู้เชี่ยวชาญจะต้องคำนวณว่าต้องนำน้ำออกจากร่างกายในปริมาณเท่าใด เพื่อให้ผู้ป่วยมีน้ำหนักแห้งที่เหมาะสม ทั้งนี้ หากจะให้ดีที่สุด น้ำหนักดังกล่าวจะต้องช่วยให้ร่างกายมีความดันโลหิตปกติอย่างสม่ำเสมอโดยไม่ต้องใช้ยาลดความดันโลหิต

ทำไมการวิเคราะห์องค์ประกอบของร่างกายจึงเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสำหรับแผนงานการรักษาด้วยไดอะไลซิส

อุปกรณ์ InBody ทำให้การรักษาด้วยไดอะไลซิสไม่ต้องใช้การคาดเดา และช่วยระบุตัวเลือกการรักษาที่มีประสิทธิภาพที่สุดสำหรับผู้ป่วยเพื่อให้ผู้ป่วยมีน้ำหนักที่ดีที่สุดตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ ในระยะเวลา 60 วินาที ผู้ปฏิบัติงานระดับมืออาชีพสามารถใช้ InBody ในการ

ในระยะเวลาไม่เกิน 60 วินาที การทดสอบ InBody จะให้แผ่นผลลัพธ์ที่ครอบคลุมเพื่อช่วยเหลือผู้ปฏิบัติงานระดับมืออาชีพในการ

  • ตรวจวัดของเหลวอย่างเที่ยงตรงเพื่อเป็นแนวทางในการจัดการน้ำหนักที่ตั้งเป้าหมายไว้
  • ประเมินมวลกล้ามเนื้อและไขมันเพื่อปรับเปลี่ยนโภชนาการ
  • ประเมินความไม่สมดุลของของเหลวแบบแยกส่วนเพื่อระบุปัญหาด้านการไหลเวียนโลหิต

ความสำคัญของความสมดุลของของเหลว

”การรับน้ำมากเกินไป _ตามที่ประเมินด้วยน้ำภายนอกเซลล์/น้ำในร่างกายรวม_ นั้นพบได้มากในผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่ต้องล้างไตทางช่องท้อง และมีส่วนเกี่ยวข้องกับการสูญเสียการทำงานของไต ภาวะบวมน้ำ ภาวะทุพโภชนาการ _และ_ ความดันโลหิตสูง”

FAN และคณะ., 2012

ประโยชน์ของมุมเฟส

”BIA เป็นวิธีการที่น่านำไปใช้เนื่องจากมีความปลอดภัย ใช้ง่าย ไม่มีการสอดใส่อุปกรณ์ และมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างน้อย ตัวแปรที่ได้จาก BIA จึงถือเป็นตัวบ่งชี้ทางโภชนาการที่ไม่เคยมีมาก่อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยที่เป็นโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่รับการรักษาด้วยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

SHIN และคณะ, 2017

ประโยชน์ของ BIA ด้วยน้ำหนักที่ตั้งเป้าไว้

MF-BIA นั้นมีประสิทธิภาพเหนือกว่า…ในการประมาณการกระจายน้ำในร่างกายในโรคไตระยะสุดท้ายและโรคทางคลินิกอื่นๆ ของปริมาตรของเหลวและ/หรือการกระจายและการตรวจสอบสำหรับการประเมินน้ำในร่างกายในผู้ป่วยที่ต้องฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

LEE และคณะ., 2001

การวิเคราะห์กล้ามเนื้อ-ไขมัน

การสร้างความสมดุลของกล้ามเนื้อและไขมันตามความต้องการรายบุคคล

ไดอะไลซิสวินเทจอาจรบกวนพฤติกรรมการใช้ชีวิต รวมถึงโภชนาการและการออกกำลังกาย นำไปสู่ภาวะโภชนาการและการสูญเสียกล้ามเนื้อ การระบุความเปลี่ยนแปลงในองค์ประกอบของร่างกายจะช่วยให้นักโภชนาการปรับเปลี่ยนแผนโภชนาการและให้ความรู้แก่ผู้ป่วยเกี่ยวกับความสำคัญของความสมดุลของกล้ามเนื้อและไขมัน

ข้อจำกัดในการการรับประทานอาหารอย่างปกติและการออกกำลังกายอาจนำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงทางโภชนาการต่อองค์ประกอบของร่างกายที่อาจทำให้การกำหนดน้ำหนักแห้งที่เหมาะสมมีความซับซ้อนมากขึ้น การทดสอบ InBody ติดตามความเปลี่ยนแปลงในองค์ประกอบของร่างกาย เพื่อให้นักโภชนาการสามารถให้ความรู้แก่ผู้ป่วยเกี่ยวกับความต้องการด้านโภชนาการและการออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมการรักษากล้ามเนื้อและไขมัน การทราบถึงความเปลี่ยนแปลงที่มีลักษณะเฉพาะตัวของผู้ป่วยแต่ละรายช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานระดับมืออาชีพสามารถให้คำแนะนำทางโภชนาการที่เฉพาะเจาะจงตามความต้องการรายบุคคล

การวิเคราะห์น้ำภายนอกเซลล์/น้ำในร่างกาย

เพิ่มผลสำเร็จของการรักษาด้วยไดอะไลซิสและผลลัพธ์ระยะยาว

แพทย์ใช้การตรวจวัดภาวะบวมน้ำโดยอ้อมเพื่อระบุว่าจะต้องนำของเหลวปริมาณออกเท่าใดหรือจะต้องหยุดการรักษาด้วยไดอะไลซิสเมื่อใด ซึ่งมักจะนำไปสู่การเกิดภาวะต่างๆ ระหว่างฟอกเลือด การตรวจวัดของเหลวโดยตรงจะเพิ่มความแม่นยำของการรักษาด้วยไดอะไลซิสและการกำหนดน้ำหนักเป้าหมายสำหรับผู้ป่วย

เมื่อทราบถึงความเปลี่ยนแปลงในองค์ประกอบของร่างกายและความคั่งน้ำระหว่างระยะเวลาการฟอกเลือด แพทย์จะสามารถระบุได้ว่าจะต้องนำน้ำออกในปริมาณเท่าใดเพื่อให้ได้น้ำหนักที่เหมาะสม เมื่อตั้งน้ำหนักเป้าหมายตามการวัดองค์ประกอบของร่างกายและระดับของเหลวที่เที่ยงตรง แพทย์จะสามารถหลีกเลี่ยงภาวะที่เกิดขึ้นระหว่างการฟอกเลือด อาทิ อาการความดันโลหิตสูง และจะทำให้การรักษาด้วยไดอะไลซิสประสบผลสำเร็จมากขึ้น การบรรเทาอาการเหล่านี้ในผู้ป่วยทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีขึ้นในระยะยาวและทำให้ผู้ป่วยมาเข้าพบตามนัดหมาย

การวิเคราะห์น้ำภายในเซลล์/ภายนอกเซลล์แบบแยกส่วน

หลีกเลี่ยงภาวะที่เกิดขึ้นระหว่างการฟอกเลือดจากความคั่งน้ำ

น้ำหนักที่เพิ่มขึ้นระหว่างการฟอกเลือดอาจมองไม่เห็นเนื่องด้วยการสูญเสียมวลกล้ามเนื้อและไขมัน ผู้ปฏิบัติงานระดับมืออาชีพใช้แนวปฏิบัติโดยอ้อมของอาการบวมกดบุ๋มในการระบุความเปลี่ยนแปลงในระดับของเหลว การตรวจวัดน้ำในร่างกายอย่างเที่ยงตรงจะช่วยระบุภาวะบวมน้ำว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงของน้ำหนักรูปแบบหนึ่งที่ไม่รวมกับการเปลี่ยนแปลงของมวลกล้ามเนื้อและไขมัน

แพทย์โรคไตสามารถใช้การวิเคราะห์น้ำภายนอกเซลล์/น้ำในร่างกายรวมแบบแยกส่วนเพื่อแยกความคั่งน้ำออกจากองค์ประกอบกล้ามเนื้อและไขมัน ช่วยให้สามารถติดตามภาวะบวมน้ำได้อย่างแม่นยำมากขึ้น โดยแยกออกจากสถานะทางโภชนาการ ซึ่งช่วยให้แพทย์สามารถกำหนดน้ำหนักเป้าหมายที่เหมาะสม ยืนยันปริมาตรของเหลวหลังทำไดอะไลซิส และทำการเปลี่ยนแปลงน้ำหนักเป้าหมายของผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสมยิ่งขึ้นในระยะยาว

ทำไมแพทย์โรคไตจึงไว้วางใจ INBODY

สี่เทคโนโลยีหลักของ InBody รวบรวมข้อมูลไบโอเมทริกซ์เพื่อให้ผลลัพธ์ที่รวดเร็วและแม่นยำ เทคโนโลยีเหล่านี้จะทำให้คุณไว้วางใจว่าผลลัพธ์จะสะท้อนสุขภาพของผู้ป่วยอย่างแม่นยำทั้งภายในและภายนอก

การตรวจวัดโดยใช้หลายความถี่

การตรวจวัดโดยใช้หลายความถี่สามารถตรวจวัดน้ำภายนอกเซลล์ (ECW) และน้ำภายในเซลล์ (ICW) โดยให้การตรวจวัดเชิงปริมาณที่แม่นยำของน้ำในร่างกายรวม

การตรวจวัดแบบแยกส่วนโดยตรง

อุปกรณ์ตรวจวัดแบบแยกส่วนโดยตรงจะแยกร่างกายออกเป็นห้ากระบอกแยกกัน และตรวจวัดความต้านทานกระแสไฟฟ้าในแต่ละส่วน

ระบบสัมผัส 8 จุด

ระบบสัมผัส 8 จุดด้วยอิเล็กโทรดนิ้วโป้งมีความสามารถในการทำซ้ำ (Reproducibiliy) ที่วางใจได้ ช่วยให้มั่นใจได้ว่าการทดสอบจะเริ่มต้นในจุดเริ่มต้นเดียวกันบนร่างกาย

ไม่จำเป็นต้องมีการประมาณเชิงประจักษ์

เทคโนโลยีเหล่านี้เมื่อใช้ร่วมกันจะให้การตรวจวัดที่ไม่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์ (การประมาณองค์ประกอบของร่างกายโดยใช้ปัจจัยต่างๆ เช่น อายุ เพศ หรือชาติพันธุ์)

ติดต่อเรา