มาตรฐานใหม่แห่งนวัตกรรม

BWA 2.0

ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา การวิเคราะห์องค์ประกอบของร่างกายได้กลายเป็นแนวปฏิบัติมาตรฐานในหลากหลายสาขางาน และ InBody ได้พยายามขยายการใช้งานผลวิเคราะห์องค์ประกอบของร่างกายให้หลากหลายมากขึ้นในด้านต่างๆ อาทิ ไดอะไลซิส การฟื้นฟูสมรรถภาพ โภชนาการ เป็นต้น ทั้งนี้ ด้วยความต้องการในการตรวจวัดน้ำในร่างกายอย่างแม่นยำ InBody จึงได้สร้างมาตรฐานใหม่ในการวิเคราะห์น้ำในร่างกาย ซึ่งก็คือ BWA

BWA 2.0 มีเทคโนโลยีความถี่ 3MHZ ที่ล้ำสมัย และให้ตัวแปรการวิจัยที่หลากหลายเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานระดับมืออาชีพได้เลือกใช้อย่างเหมาะสมกับผู้ป่วยที่มีอาการและภาวะทางการแพทย์ต่างๆ ในลักษณะที่ไม่เคยทำได้มาก่อน

InBody โฉมใหม่

INBODY รุ่นเน็กซ์เจนมีอะไรใหม่บ้าง

การตรวจวัดด้วยความถี่ 3MHZ

InBody970 กลายเป็นอุปกรณ์แรกที่ใช้ความถี่ 3Mhz ซึ่งช่วยให้การตรวจวัดมีความแม่นยำในกลุ่มบุคคลที่หลากหลาย นอกจากนี้ เทคโนโลยี 3Mhz ยังช่วยให้การตรวจวัดมีความมั่นคงในทุกช่วงความถี่ ไม่ว่าสภาพแวดล้อมการทดสอบจะเป็นเช่นไร

แผ่นผลลัพธ์ 7 แบบเพื่อการวิเคราะห์ลงลึก

ตอนนี้คุณสามารถเลือกแผ่นผลลัพธ์ที่เหมาะกับความต้องการของคุณมากที่สุดในแผ่นผลลัพธ์ 7 แบบ ซึ่งรวมถึงแผ่นผลลัพธ์สำหรับการประเมิน การวิจัย การเปรียบเทียบ ไขมันในช่องท้อง องค์ประกอบของร่างกาย สำหรับเด็ก และน้ำในร่างกาย

การประเมินแบบจำเพาะอายุด้วยบิ๊กดาต้าของ INBODY

InBody ให้การประเมินองค์ประกอบของร่างกายตามอายุ โดยใช้บิ๊กดาต้า InBody ที่สะสมรวบรวมจากทั่วโลก ด้วยบิ๊กดาต้านี้ InBody สามารถให้การวิเคราะห์ที่ครอบคลุม เพื่อให้คุณสามารถเปรียบเทียบข้อมูลของคุณกับข้อมูลของกลุ่มคนอายุน้อย (T-score) และกลุ่มคนอายุเดียวกัน (Z-score)

ดูแผ่นผลลัพธ์ 7 แบบที่ออกแบบให้เหมาะกับความต้องการของคุณ

แผ่นผลลัพธ์องค์ประกอบของร่างกาย

แผ่นผลลัพธ์องค์ประกอบของร่างกายจะแสดงการตรวจวัดองค์ประกอบของร่างกายของคุณอย่างชัดเจนและอ่านง่าย เพื่อให้คุณเข้าใจผลลัพธ์ต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย

มุมเฟสที่ 5kHz และ 250kHz

นอกเหนือจากมุมเฟสที่ 50kHz แล้ว ตอนนี้คุณยังสามารถตรวจติดตามมุมเฟสที่ 5kHz และ 250kHz และได้ผลลัพธ์เพิ่มเติมสำหรับการวิจัยของคุณได้อีกด้วย

ดูแผ่นผลลัพธ์ 7 แบบที่ออกแบบให้เหมาะกับความต้องการของคุณ

แผ่นผลลัพธ์น้ำในร่างกาย

แผ่นผลลัพธ์น้ำในร่างกายจะแสดงถึงความสมดุลของน้ำในร่างกายของผู้รับการทดสอบด้วยกราฟ แผ่นผลลัพธ์นี้สามารถใช้งานโดยเฉพาะในการรักษาผู้ป่วย เช่น ในสาขางานทางการแพทย์และในกายภาพบำบัด

คุณสามารถตรวจอาการบวมเฉพาะที่ได้ตั้งแต่ในระยะแรกๆ และตรวจติดตามการรักษา โดยใช้การวิเคราะห์สัดส่วนน้ำภายนอกเซลล์แบบแยกส่วน

กราฟ BIVA (การวิเคราะห์เวกเตอร์ความต้านทานกระแสไฟฟ้าทางชีวภาพ):

ระบบพิกัดสองมิติที่คุณสามารถดูสถานะการรับน้ำและมวลของเซลล์ของผู้ป่วย

แผ่นผลลัพธ์ 7 แบบที่ออกแบบให้เหมาะกับความต้องการของคุณ

แผ่นผลลัพธ์สำหรับเด็ก

แผ่นผลลัพธ์ InBody สำหรับเด็กช่วยให้คุณเห็นการเติบโตและพัฒนาการทางร่างกายของเด็กผ่านการมองเพียงแวบเดียว และด้วยกราฟการเติบโต คุณจะสามารถตรวจสอบสถานะการเติบโตของเด็กได้อย่างง่ายดาย

แผ่นผลลัพธ์ 7 แบบที่ออกแบบให้เหมาะกับความต้องการของคุณ

แผ่นผลลัพธ์การวิจัย

แผ่นผลลัพธ์การวิจัยช่วยให้คุณเห็นภาพรวมของค่าทั้งหมดที่ส่วนมากแล้วจะใช้โดยสถาบันวิจัยต่างๆ

ในปี 2021 มีการเผยแพร่ว่านักวิจัยกว่า 4,600 รายใช้งาน InBody

เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีกว่าให้กับนักวิจัย เราจึงได้สร้างแผ่นผลลัพธ์การวิจัยขึ้นมา

แผ่นผลลัพธ์ 7 แบบที่ออกแบบให้เหมาะกับความต้องการของคุณ

แผ่นผลลัพธ์การเปรียบเทียบ

แผ่นผลลัพธ์การเปรียบเทียบช่วยให้คุณสามารถทำการเปรียบเทียบก่อนการทดลองและหลังการทดลองได้ลงลึกยิ่งกว่าด้วยแผนผังโคล-โคล (Cole-Cole Plot)

ซึ่งหมายความว่า คุณสามารถเปรียบเทียบการตรวจวัด 2 ครั้งได้โดยตรงในแผ่นผลลัพธ์เดียว ทั้งนี้ ก่อนและหลังจากการบำบัด หรือก่อนและหลังจากการปฏิบัติงาน คุณสามารถตรวจสอบว่า ค่าที่ตรวจวัดได้นั้นดีขึ้นหรือแย่ลงด้วยแผ่นผลลัพธ์การเปรียบเทียบ

แผ่นผลลัพธ์ 7 แบบที่ออกแบบให้เหมาะกับความต้องการของคุณ

แผ่นผลลัพธ์การประเมิน

เราใช้บิ๊กดาต้า InBody 13 ล้านชุดในการให้ค่าเฉลี่ยและกราฟส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสำหรับแต่ละตัวแปรผลลัพธ์ตามอายุ ซึ่งช่วยให้สามารถเปรียบเทียบผลลัพธ์ระหว่างกลุ่มอายุที่ต่างกันหรือกลุ่มอายุเดียวกันเพื่อให้การวิเคราะห์องค์ประกอบของร่างกายมีความเที่ยงตรงมากขึ้น

การประเมินแบบจำเพาะอายุ

T-score : ค่าของคุณเมื่อเทียบกับคนที่อยู่ในกลุ่มอายุเดียวกับคุณ

Z-score : ค่าของคุณเมื่อเทียบกับคนที่มีอายุในช่วง 20 – 29 ปี

สามารถใช้ตัวแปรได้ 20 ตัวแปร:

น้ำหนัก, สัดส่วนน้ำภายนอกเซลล์, พื้นที่ไขมันในช่องท้อง, ดัชนีมวลกาย, BIVA, ความสมดุลของสัดส่วนน้ำภายนอกเซลล์, สัดส่วนไขมันในร่างกาย, ดัชนีมวลกล้ามเนื้อโครงร่าง, ดัชนีมวลไขมัน, ดัชนีมวลไม่ร่วมไขมัน, ความสมดุลของมวลไม่รวมไขมัน, มวลกล้ามเนื้อโครงร่างและสัดส่วนน้ำภายนอกเซลล์, ECM/BCM, น้ำหนักตัวรวม/น้ำหนัก, ดัชนีมวลกล้ามเนื้อโครงร่างและสัดส่วนน้ำภายนอกเซลล์, อัตราส่วนรอบเอวต่อสะโพก, มวลเซลล์ในร่างกาย, เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก, มวล/น้ำหนักกล้ามเนื้อโครงร่าง, น้ำหนัก, มุมเฟสของร่างกายทั้งร่าง

แผ่นผลลัพธ์ 7 แบบที่ออกแบบให้เหมาะกับความต้องการของคุณ

แผ่นผลลัพธ์เทอร์มัล

ด้วยเครื่องพิมพ์เทอร์มัลซึ่งเป็นอุปกรณ์เสริมของ BWA 2.0 คุณจะสามารถพิมพ์ผลลัพธ์นอกสถานที่ขณะที่เคลื่อนรถเข็นไปยังเตียงต่างๆ ของผู้ป่วย

คุณสามารถเลือกตัวแปรต่างๆ ที่คุณต้องการพิมพ์

จุดเด่นของ BWA2.0

1. อิเล็กโทรดแบบหนีบเพื่อความสามารถทำซ้ำได้ระดับสูง

อิเล็กโทรดแบบหนีบเป็นการผสานคีมหนีบสองตัว ทำหน้าที่เป็นตัวชี้วัดที่ติดกับเอวและข้อเท้าเพื่อความสามารถทำซ้ำได้ (Reproducibility) ระดับสูง

อิเล็กโทรดแบบหนีบ 16 จุดพัฒนาขึ้นเพื่อให้อิเล็กโทรดสามารถจัดวางบนเอวและกระดูกข้อเท้า อิเล็กโทรดชนิดนี้ช่วยให้ผู้ควบคุมการทดสอบสามารถจัดวางอิเล็กโทรดในตำแหน่งที่เหมาะสมและให้ความสามารถในการทำซ้ำ (Reproducibility) ด้วยการลดข้อผิดพลาดในการตรวจวัด นอกจากนี้ เทคโนโลยีนี้ยังหลีกเลี่ยงความต้านทานจากมือและเท้าอีกด้วย ซึ่งจะทำให้ผลลัพธ์มีความแม่นยำมากขึ้น

อิเล็กโทรดแบบหนีบ 16 จุดมีโหมดการตรวจวัดสองโหมดที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเลือกได้ระหว่าง การวิจัย และการแพทย์ ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์การใช้งานของผู้ใช้

2. เทคโนโลยีความถี่สูง 3MHz ที่แม่นยำของ INBODY

ยิ่งความถี่สูงเท่าใด ก็ยิ่งควบคุมความถี่ในร่างกายมนุษย์ได้ยากขึ้นเท่านั้น ทำให้การตรวจวัดความต้านทานกระแสไฟฟ้าไม่คงที่​BWA ก้าวข้ามข้อจำกัดนี้และใช้ความถี่ 3Mhz เป็นครั้งแรกของโลก โดยความถี่นี้สามารถแทรกผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ได้ดีกว่า

3. UI/UX ที่ได้รับการปรับปรุง พร้อมหน้าจอสี

ด้วยหน้าจอที่กว้างขึ้นเมื่อเทียบกับ BWA 2.0 และหน้าจอ LCD สี คุณจะสามารถตรวจสอบตัวแปร 22 อย่างได้ทันทีหลังจากตรวจวัด

ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

ขนาด

322 x 282 x 81.5 (ยาว X กว้าง X สูง) : มม.

ช่วงน้ำหนัก

10 – 250 กก.

ช่วงอายุ

3 – 99 ปี

ช่วงส่วนสูง

95-220 ซม.

ความถี่ (KHz)

1, 5, 50, 250, 500, 1000, 2000, 3000

การตรวจวัด

40 การตรวจวัดความต้านทานกระแสไฟฟ้า, 8 ความถี่ในทั้ง 5 ส่วน (แขนขวา แขนซ้าย ลำตัว ขาขวา ขาซ้าย)

ประเภทแผ่นผลลัพธ์

แผ่นผลลัพธ์องค์ประกอบของร่างกาย

แผ่นผลลัพธ์สำหรับเด็ก

แผ่นผลลัพธ์น้ำในร่างกาย

แผ่นผลลัพธ์การประเมิน

แผ่นผลลัพธ์การเปรียบเทียบ

แผ่นผลลัพธ์การวิจัย

แผ่นผลลัพธ์เทอร์มัล

การจัดเก็บข้อมูล

100,000 ผลลัพธ์ (หากมีการใช้ ID สมาชิก)

อุปกรณ์เสริม

เครื่องพิมพ์เทอร์มัล

ตารางพกพา BWA

อิเล็กโทรดแบบแปะติด/เทป

ชุดแบตเตอรี่ BWA

เครื่องพิมพ์ที่ใช้งานร่วมกันได้

สั่งซื้อได้ที่: www.inbodyservice.com

น้ำหนักอุปกรณ์

3.3 กก. (ไม่มีรถเข็น)

ระยะเวลาการทดสอบ

ประมาณ 90 วินาที (โหมดการแพทย์)

ประมาณ 180 วินาที (โหมดการวิจัย)

ติดต่อเรา