BSM370

อุปกรณ์ตรวจวัด BMI ที่สะดวกสบาย

ขนาด:

  • 380(กว้าง) × 510(ยาว) × 1350(สูง) มม. : เมื่อทัชบาร์อยู่ในตำแหน่งลง
  • 15(กว้าง) × 20(ยาว) × 53.1(สูง) นิ้ว
  • 380(กว้าง) × 510(ยาว) × 2126(สูง) มม. : เมื่อทัชบาร์อยู่ในตำแหน่งขึ้น
  • 15(กว้าง) × 20(ยาว) × 83.7(สูง) นิ้ว

ล้อสำหรับเคลื่อนย้าย

  • BSM370 ออกแบบมาเพื่อให้เคลื่อนย้ายสะดวก ทั้งในอาคารและการเคลื่อนย้ายไปที่กลางแจ้ง (เช่น โรงพยาบาลและโรงเรียน)

เครื่องควบคุมระยะไกล (อุปกรณ์เสริม)

  • เครื่องควบคุมระยะไกลช่วยให้ผู้รับการทดสอบสามารถดำเนินการทดสอบได้อย่างสะดวกสบายโดยไม่ต้องเดินไปมาตั้งแต่ขั้นตอนตรวจวัดจนถึงขั้นตอนตรวจสอบผลลัพธ์

เครื่องพิมพ์แบบเทอร์มัล (อุปกรณ์เสริม)

  • ใช้พิมพ์ส่วนสูง น้ำหนัก และผลลัพธ์ BMI
รายการตรวจวัดส่วนสูง น้ำหนัก BMI
ช่วงส่วนสูง90 ~ 200 ซม. (2 ฟุต 11.4 นิ้ว ~ 6 ฟุต 6.7 นิ้ว)
ช่วงความผิดพลาด± 1 มม.
ช่วงน้ำหนัก10 ~ 200 กก. (22 ~ 441 ปอนด์)
ประเภทจอแสดงผลLCD ปรับแต่ง
Zero Settingการปรับเทียบ 0 กก. อัตโนมัติระหว่าง 3-15 วินาทีในกระบวนการวอร์มอัป
โหมดการตรวจวัดน้ำหนักและส่วนสูง/น้ำหนักเท่านั้น/ส่วนสูงเท่านั้น
การวัดส่วนสูงA (วัดส่วนสูงหลังจากชั่งน้ำหนัก)
NA (กดปุ่ม ENTER หลังจากชั่งน้ำหนักเพื่อวัดส่วนสูง)
การตั้งค่าน้ำหนักหน่วย : 0.1 กก., ตั้งแต่ 0.0 กก. ถึง 5.0 กก.
หน่วย : 0.1 ปอนด์ ตั้งแต่ 0.0 ปอนด์ ถึง 9.9 ปอนด์
หน่วยสามารถเลือก ‘กก./ซม.’ และ ‘ปอนด์/นิ้ว’
การพกพาชิ้นส่วนที่ตรวจวัดส่วนสูงสามารถพับได้
ติดล้อเพื่อให้เคลื่อนย้ายอย่างสะดวก
อะแดปเตอร์ไฟฟ้าขาเข้า : AC 100~240V, 50/60Hz, 1.2A
ไฟฟ้าขาออก : DC 12V, 3.33A
อินเตอร์เฟสภายนอกRS-232C 1EA
เครื่องพิมพ์เครื่องพิมพ์แบบเทอร์มัล (อุปกรณ์เสริม เครื่องพิมพ์ที่ Biospace แนะนำ)
ขนาดเมื่อทัชบาร์อยู่ในตำแหน่งลง : 380(กว้าง) × 510(ยาว) × 1350(สูง) มม.
15(กว้าง) × 20(ยาว) × 53.1(สูง) นิ้ว
เมื่อทัชบาร์อยู่ในตำแหน่งขึ้น : 380(กว้าง) × 510(ยาว) × 2126(สูง) มม.
15(กว้าง) × 20(ยาว) × 83.7(สูง) นิ้ว
น้ำหนักอุปกรณ์15.5 กก. (34 ปอนด์)
ระยะเวลาการตรวจวัดการตรวจวัดน้ำหนัก ส่วนสูง: 7 วินาที
การตรวจวัดน้ำหนัก : 2 วิ
สภาพแวดล้อมการปฏิบัติงาน10 ~ 40’C(50 ~ 104’F), 30 ~ 75%RH, 70 ~ 106kPa
สภาพแวดล้อมการจัดเก็บ -20 ~ 70’C(-4 ~ 158’F), 10 ~ 95%RH, 50 ~ 106kPa (ไม่มีการควบแน่น)