มาตรฐานใหม่แห่งนวัตกรรม

InBody970

InBody970 มีเทคโนโลยี 3MHz ที่ล้ำสมัยและการออกแบบตามหลักการยศาสตร์เพื่อให้เหมาะกับผู้ป่วยที่มีสภาพทางกายและภาวะเฉพาะทางทางการแพทย์ต่างๆ มากกว่าที่เคยเป็นมา

แผ่นผลลัพธ์ของ InBody970 มีข้อมูลที่หลากหลายและเป็นประโยชน์มากที่สุดในบรรดาอุปกรณ์ InBody รุ่นอื่นๆ และการออกแบบที่น่าทึ่งของ InBody970 ก็ก้าวล้ำการออกแบบเครื่องมือธรรมดา โดยสามารถใช้ได้ตั้งแต่กับเด็กเล็กไปจนถึงนักกีฬาและบุคคลที่มีภาวะอ้วนมาก

InBody โฉมใหม่

INBODY รุ่นเน็กซ์เจนมีอะไรใหม่บ้าง

การตรวจวัดด้วยความถี่ 3MHZ

InBody970 กลายเป็นอุปกรณ์แรกที่ใช้ความถี่ 3Mhz ซึ่งช่วยให้การตรวจวัดมีความแม่นยำในกลุ่มบุคคลที่หลากหลาย นอกจากนี้ เทคโนโลยี 3Mhz ยังช่วยให้การตรวจวัดมีความมั่นคงในทุกช่วงความถี่ ไม่ว่าสภาพแวดล้อมการทดสอบจะเป็นเช่นไร

แผ่นผลลัพธ์ 7 แบบเพื่อการวิเคราะห์ลงลึก

ตอนนี้คุณสามารถเลือกแผ่นผลลัพธ์ที่เหมาะกับความต้องการของคุณมากที่สุดในแผ่นผลลัพธ์ 7 แบบ ซึ่งรวมถึงแผ่นผลลัพธ์สำหรับการประเมิน การวิจัย การเปรียบเทียบ ไขมันในช่องท้อง องค์ประกอบของร่างกาย สำหรับเด็ก และน้ำในร่างกาย

การประเมินแบบจำเพาะอายุด้วยบิ๊กดาต้าของ INBODY

InBody ให้การประเมินองค์ประกอบของร่างกายตามอายุ โดยใช้บิ๊กดาต้า InBody ที่สะสมรวบรวมจากทั่วโลก ด้วยบิ๊กดาต้านี้ InBody สามารถให้การวิเคราะห์ที่ครอบคลุม เพื่อให้คุณสามารถเปรียบเทียบข้อมูลของคุณกับข้อมูลของกลุ่มคนอายุน้อย (T-score) และกลุ่มคนอายุเดียวกัน (Z-score)

ดูแผ่นผลลัพธ์ 7 แบบที่ออกแบบให้เหมาะกับความต้องการของคุณ

แผ่นผลลัพธ์องค์ประกอบของร่างกาย

แผ่นผลลัพธ์องค์ประกอบของร่างกายจะแสดงการตรวจวัดองค์ประกอบของร่างกายของคุณอย่างชัดเจนและอ่านง่าย เพื่อให้คุณเข้าใจผลลัพธ์ต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย

มุมเฟสที่ 5kHz และ 250kHz

นอกเหนือจากมุมเฟสที่ 50kHz แล้ว ตอนนี้คุณยังสามารถตรวจติดตามมุมเฟสที่ 5kHz และ 250kHz และได้ผลลัพธ์เพิ่มเติมสำหรับการวิจัยของคุณได้อีกด้วย

ดูแผ่นผลลัพธ์ 7 แบบที่ออกแบบให้เหมาะกับความต้องการของคุณ

แผ่นผลลัพธ์น้ำในร่างกาย

แผ่นผลลัพธ์น้ำในร่างกายจะแสดงถึงความสมดุลของน้ำในร่างกายของผู้รับการทดสอบด้วยกราฟ แผ่นผลลัพธ์นี้สามารถใช้งานโดยเฉพาะในการรักษาผู้ป่วย เช่น ในสาขางานทางการแพทย์และในกายภาพบำบัด

คุณสามารถตรวจอาการบวมเฉพาะที่ได้ตั้งแต่ในระยะแรกๆ และตรวจติดตามการรักษา โดยใช้การวิเคราะห์สัดส่วนน้ำภายนอกเซลล์แบบแยกส่วน

กราฟ BIVA (การวิเคราะห์เวกเตอร์ความต้านทานกระแสไฟฟ้าทางชีวภาพ):

ระบบพิกัดสองมิติที่คุณสามารถดูสถานะการรับน้ำและมวลของเซลล์ของผู้ป่วย

แผ่นผลลัพธ์ 7 แบบที่ออกแบบให้เหมาะกับความต้องการของคุณ

แผ่นผลลัพธ์สำหรับเด็ก

แผ่นผลลัพธ์ InBody สำหรับเด็กช่วยให้คุณเห็นการเติบโตและพัฒนาการทางร่างกายของเด็กผ่านการมองเพียงแวบเดียว และด้วยกราฟการเติบโต คุณจะสามารถตรวจสอบสถานะการเติบโตของเด็กได้อย่างง่ายดาย

แผ่นผลลัพธ์ 7 แบบที่ออกแบบให้เหมาะกับความต้องการของคุณ

แผ่นผลลัพธ์การวิจัย

แผ่นผลลัพธ์การวิจัยช่วยให้คุณเห็นภาพรวมของค่าทั้งหมดที่ส่วนมากแล้วจะใช้โดยสถาบันวิจัยต่างๆ

ในปี 2023 มีการเผยแพร่ว่านักวิจัยกว่า 5,000 รายใช้งาน InBody

เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีกว่าให้กับนักวิจัย เราจึงได้สร้างแผ่นผลลัพธ์การวิจัยขึ้นมา

แผ่นผลลัพธ์ 7 แบบที่ออกแบบให้เหมาะกับความต้องการของคุณ

แผ่นผลลัพธ์การเปรียบเทียบ

แผ่นผลลัพธ์การเปรียบเทียบช่วยให้คุณสามารถทำการเปรียบเทียบก่อนการทดลองและหลังการทดลองได้ลงลึกยิ่งกว่าด้วยแผนผังโคล-โคล (Cole-Cole Plot)

ซึ่งหมายความว่า คุณสามารถเปรียบเทียบการตรวจวัด 2 ครั้งได้โดยตรงในแผ่นผลลัพธ์เดียว ทั้งนี้ ก่อนและหลังจากการบำบัด หรือก่อนและหลังจากการปฏิบัติงาน คุณสามารถตรวจสอบว่า ค่าที่ตรวจวัดได้นั้นดีขึ้นหรือแย่ลงด้วยแผ่นผลลัพธ์การเปรียบเทียบ

แผ่นผลลัพธ์ 7 แบบที่ออกแบบให้เหมาะกับความต้องการของคุณ

แผ่นผลลัพธ์การประเมิน

เราใช้บิ๊กดาต้า InBody 13 ล้านชุดในการให้ค่าเฉลี่ยและกราฟส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสำหรับแต่ละตัวแปรผลลัพธ์ตามอายุ ซึ่งช่วยให้สามารถเปรียบเทียบผลลัพธ์ระหว่างกลุ่มอายุที่ต่างกันหรือกลุ่มอายุเดียวกันเพื่อให้การวิเคราะห์องค์ประกอบของร่างกายมีความเที่ยงตรงมากขึ้น

การประเมินแบบจำเพาะอายุ

T-score : ค่าของคุณเมื่อเทียบกับคนที่อยู่ในกลุ่มอายุเดียวกับคุณ

Z-score : ค่าของคุณเมื่อเทียบกับคนที่มีอายุในช่วง 20 – 29 ปี

สามารถใช้ตัวแปรได้ 20 ตัวแปร:

น้ำหนัก, สัดส่วนน้ำภายนอกเซลล์, พื้นที่ไขมันในช่องท้อง, ดัชนีมวลกาย, BIVA, ความสมดุลของสัดส่วนน้ำภายนอกเซลล์, สัดส่วนไขมันในร่างกาย, ดัชนีมวลกล้ามเนื้อโครงร่าง, ดัชนีมวลไขมัน, ดัชนีมวลไม่ร่วมไขมัน, ความสมดุลของมวลไม่รวมไขมัน, มวลกล้ามเนื้อโครงร่างและสัดส่วนน้ำภายนอกเซลล์, ECM/BCM, น้ำหนักตัวรวม/น้ำหนัก, ดัชนีมวลกล้ามเนื้อโครงร่างและสัดส่วนน้ำภายนอกเซลล์, อัตราส่วนรอบเอวต่อสะโพก, มวลเซลล์ในร่างกาย, เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก, มวล/น้ำหนักกล้ามเนื้อโครงร่าง, น้ำหนัก, มุมเฟสของร่างกายทั้งร่าง

แผ่นผลลัพธ์ 7 แบบที่ออกแบบให้เหมาะกับความต้องการของคุณ

แผ่นผลลัพธ์ไขมันในช่องท้อง

ด้วย ซึ่งอุปกรณ์เสริมที่สร้างมาโดยเฉพาะสำหรับ InBody970 คุณจะสามารถดูข้อมูลได้ละเอียดยิ่งขึ้นว่าไขมันในช่องท้องของคุณพ่อหรือคุณแม่ของคุณประกอบด้วยอะไรบ้าง

สัดส่วน V/S หรือสัดส่วนไขมันในช่องท้อง/ไขมันใต้ชั้นผิวหนังจะช่วยให้คุณระบุได้ว่าผู้เข้ารับการทดสอบมีภาวะอ้วนจากไขมันในช่องท้องหรือภาวะอ้วนจากไขมันใต้ชั้นผิวหนัง

จุดเด่นของ INBODY970

1. การออกแบบที่ทันสมัย

InBody970 ใหม่ มีรูปลักษณ์สวยงามไร้รอยต่อ พร้อมความใส่ใจในรายละเอียด. การออกแบบส่วนหัวที่เว้าช่วยปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้รับการทดสอบระหว่างทำการตรวจวัด ทั้งยังช่วยให้ผู้ใช้สามารถมองเห็นได้มากยิ่งขึ้น อิเล็กโทรดสแตนเลสและแท่นวางเท้าที่ได้รับการปรับปรุงจะเพิ่มสภาพนำไฟฟ้า และช่วยให้สามารถตรวจวัดน้ำหนักได้ถึง 300 กก.

ด้วยโหลดเซลล์สี่มุม การตรวจวัดของคุณจะเริ่มขึ้นตั้งแต่ที่คุณก้าวขึ้นบนอุปกรณ์

2. เทคโนโลยีความถี่สูง 3MHZ ที่แม่นยำของ INBODY

ยิ่งความถี่สูงเท่าใด ก็ยิ่งควบคุมความถี่ในร่างกายมนุษย์ได้ยากขึ้นเท่านั้น ทำให้การตรวจวัดความต้านทานกระแสไฟฟ้าไม่คงที่​BWA ก้าวข้ามข้อจำกัดนี้และใช้ความถี่ 3Mhz เป็นครั้งแรกของโลก โดยความถี่นี้สามารถแทรกผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ได้ดีกว่า

3. การตรวจวัด INBODY อัจฉริยะ

กระบวนการรับรู้ ID สามารถทำได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายโดยใช้สายรัดข้อมือ InBody ลายนิ้วมือ หรืออุปกรณ์สแกนบาร์โค้ด

4. InBody Handgrip

วามแข็งแรงของกล้ามเนื้อเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ส่งผลโดยตรงต่อความสามารถทางกายภาพและทำหน้าที่เป็นตัวบ่งชี้ทำนายสุขภาพโดยรวม ความแข็งแรงของด้ามจับมีความสัมพันธ์อย่างมากกับความแข็งแรงของร่างกายโดยรวม ความสัมพันธ์นี้ทำให้การประเมินความแข็งแรงของด้ามจับเป็นทางเลือกในทางปฏิบัติในการวัดความแข็งแรงโดยรวม นอกจากนี้ ความแข็งแรงของด้ามจับยังเป็นวิธีที่ประหยัดและสะดวกในการวัดความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ

InBody Handgrip Dynamometer ติดตั้งโมดูลการสื่อสารไร้สาย (Bluetooth) ซึ่งช่วยให้สามารถใช้งานร่วมกับโปรแกรมอื่นๆ ได้อย่างราบรื่น นอกจากนี้ ยังสามารถเชื่อมโยงกับเครื่องวิเคราะห์องค์ประกอบร่างกาย InBody ได้อย่างราบรื่น เพื่อปลดล็อกการใช้งานที่มีศักยภาพมากมาย สำหรับอนาคต

ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

ขนาด

614.1 X 963.8 X 1,239.3 (ยาว x กว้าง x สูง) : มม.

ความถี่ (KHz)

1, 5, 50, 250, 500, 1000, 2000, 3000

การตรวจวัด

40 การตรวจวัดความต้านทานกระแสไฟฟ้า 8 ความถี่ในทั้ง 5 ส่วน (แขนขวา แขนซ้าย ลำตัว ขาขวา ขาซ้าย)

ประเภทแผ่นผลลัพธ์

 • แผ่นผลลัพธ์องค์ประกอบของร่างกาย
 • แผ่นผลลัพธ์สำหรับเด็ก
 • แผ่นผลลัพธ์น้ำในร่างกาย
 • แผ่นผลลัพธ์การประเมิน
 • แผ่นผลลัพธ์การเปรียบเทียบ
 • แผ่นผลลัพธ์การวิจัย
 • แผ่นผลลัพธ์ไขมันในช่องท้อง

การจัดเก็บข้อมูล

100,000 ผลลัพธ์ (หากมีการใช้ ID สมาชิก)

อุปกรณ์เสริม

 • InBody Handgrip
 • ซีรีส์สายรัดข้อมือ InBody
 • ซีรีส์ BSM
 • ซีรีส์ BPBIO
 • อุปกรณ์อ่านบาร์โค้ด

เครื่องพิมพ์ที่ใช้งานร่วมกันได้

สั่งซื้อได้ที่: www.inbodyservice.com

น้ำหนักอุปกรณ์

46 กก.

ระยะเวลาการทดสอบ

ประมาณ 90 วินาที

ช่วงน้ำหนัก

5 – 300 กก.

ช่วงอายุ

3 – 99 ปี

ช่วงส่วนสูง

95-220 ซม.

ติดต่อเรา