เครื่องวัดองค์ประกอบร่างกายอัจฉริยะ

InBodyDial H30

InBodyDial H30 เป็นเครื่องวัดองค์ประกอบร่างกายใช้ในบ้านที่ล้ำสมัย ด้วยการเน้นย้ำถึงความสำคัญขององค์ประกอบทั้งร่างกายมากกว่าค่าน้ำหนัก อุปกรณ์นี้จะช่วยให้คุณได้รับข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าและแม่นยำซึ่งได้มาจากเทคโนโลยี BIA แบบเดียวกับที่ใช้ในอุปกรณ์ระดับ professional นอกจากนี้ จะได้รับผลลัพธ์ของคุณภายในไม่กี่วินาที ด้วยความสะดวกสบายในบ้านของคุณ

See What You’re Made Of

น้ำหนัก

การวัดน้ำหนักตัวทั้งหมดเป็นเรื่องปกติของเครื่องชั่งทั่วไป การวัดนี้เป็นการผสมผสานระหว่างค่ามวลร่างกายแบบไร้ไขมัน มวลไขมันในร่างกาย และน้ำในร่างกาย

มวลกล้ามเนื้อโครงร่าง

การใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบของร่างกายเพื่อกำหนดมวลกล้ามเนื้อโครงร่างสามารถแสดงให้คุณเห็นถึงวิธีรักษาระดับสุขภาพที่ดีซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถพัฒนาการเคลื่อนไหว ท่าทาง และภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้น

เปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกาย

การทำความเข้าใจเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกาย มีความสำคัญเพราะจะบอกคุณว่าไขมันคิดเป็นเท่าไรของน้ำหนักตัวทั้งหมดของคุณเป็นจำนวนเท่าใด ทำให้เป็นตัวชี้วัดสุขภาพที่แม่นยำมากกว่าน้ำหนักหรือค่าดัชนีมวลกาย

ค่าดัชนีมวลกาย

การคำนวณค่าดัชนีมวลกายใช้ส่วนสูงและน้ำหนักไม่ได้คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างการสูญเสียไขมันและการสูญเสียกล้ามเนื้อ เพื่อทำความเข้าใจสุขภาพร่างกายอย่างแม่นยำโปรดตรวจสอบตัวชี้วัดที่เป็นองค์ประกอบของร่างกาย

InBodyDial H30 รุ่นใหม่ล่าสุด

ความแตกต่างของ InBodyDial H30 (เทียบกับ InBodyDial H20)

คุณลักษณะเฉพาะ InBodyDial H30

ติดต่อเรา