คำถามที่พบบ่อย


ณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ INBODY หรือไม่ (เทคโนโลยี องค์ประกอบของร่างกาย การบำรุงรักษา การทดสอบ INBODY เครื่องพิมพ์ เป็นต้น) นี่คือคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ INBODY!

เคล็ดลับ: ค้นหาคำถามของคุณด้วย CTRL + F

เทคโนโลยี INBODY

ทำไมเทคโนโลยี INBODY จึงแพงกว่าอุปกรณ์ BIA อื่นๆ เทคโนโลยี

InBodyแตกต่างจากเทคโนโลยีที่ใช้ในอุปกรณ์ BIA อื่นๆ:

 •  เทคโนโลยี InBody อาศัยการตรวจวัดโดยตรงและสามารถตรวจวัดร่างกายแบบแยกส่วน
 • เทคโนโลยี InBody สามารถตรวจวัดความต้านทานกระแสไฟฟ้าในลำตัวได้อย่างแม่นยำ
 • InBody ใช้ความถี่หลายช่วง
 • InBody ไม่ใช้สูตรอย่างง่ายในการคำนวณค่าต่างๆ
 • InBody สามารถประเมินประเภทรูปร่างได้หลายประเภท ตั้งแต่อ้วนมาก ไปจนถึงวัยชรา และนักกีฬา
อุปกรณ์ INBODY แตกต่างจากอุปกรณ์ BIA อื่นๆ อย่างไร ความแตกต่างทางเทคนิคระหว่าง INBODY กับอุปกรณ์ BIA อื่นๆ คืออะไร

– การใช้ความถี่หลายช่วงในการวัดน้ำภายในเซลล์และภายนอกเซลล์อย่างแม่นยำ

– ระบบอิเล็กโทรดสัมผัส 8 จุดที่มีอิเล็กโทรดนิ้วโป้งที่สามารถตรวจวัดโดยตรงและทำซ้ำได้

– การตรวจวัดความต้านทานกระแสไฟฟ้าแบบแยกส่วน ซึ่งรวมถึงการตรวจวัดมวลร่างกายไม่รวมไขมันของลำตัว

– ไม่จำเป็นต้องใช้สูตรอย่างง่าย

การใช้ความถี่หลายช่วงแทนช่วงเดียวมีข้อได้เปรียบอย่างไรบ้าง

การใช้ความถี่หลายช่วงจะปรับปรุงความแม่นยำ หากใช้ความถี่ต่ำเพียงช่วงเดียว กระแสไฟฟ้าจะแทรกผ่านเยื่อหุ้มเซลล์และประเมินน้ำภายในเซลล์ได้ยาก แต่ยิ่งความถี่สูงขึ้นเท่าใด กระแสไฟฟ้าก็จะยิ่งแทรกผ่านเยื่อหุ้มเซลล์และประเมินน้ำภายในเซลล์ได้แม่นยำมากขึ้นเท่านั้น

อิเล็กโทรดสัมผัส 8 จุดแตกต่างจากอิเล็กโทรดเทป EKG แบบแปะติดอย่างไร

ปกติแล้วอิเล็กโทรดเทปแบบแปะติดจะแปะบนข้อมือและปลายนิ้ว สายแรงดันไฟฟ้าและสายการไหลของกระแสไฟฟ้าจะทับซ้อนกันในจุดใดจุดหนึ่ง และจุดนั้นจะเป็นการเริ่มการตรวจวัด ทว่าเป็นไปไม่ได้เลยที่จะวางอิเล็กโทรดแบบแปะติดในที่เดียวกันเป๊ะทุกครั้ง ดังนั้นจุดเริ่มต้นการตรวจวัดอาจต่างกัน

อุปกรณ์ใช้อิเล็กโทรดสัมผัสแทนอิเล็กโทรดเทปแบบแปะติด สายแรงดันไฟฟ้าและสายการไหลของกระแสไฟฟ้าจะทับซ้อนกันในจุดเดียวกัน และช่วยให้จุดเริ่มต้นการตรวจวัดมีความมั่นคงและทำซ้ำได้สำหรับทุกคน

ปกรณ์ InBody ตรวจวัดไขมันในร่างกายจากการตรวจวัดน้ำในร่างกายได้อย่างไร

ปริมาณน้ำในร่างกายนั้นมีความสัมพันธ์กับมวลร่างกายไม่รวมไขมันอย่างมาก เมื่อมวลไม่รวมไขมันถูกลบออกจากน้ำหนักรวม จะเหลือมวลไขมันในร่างกาย

อุปกรณ์ INBODY ทำงานอย่างไร

อุปกรณ์ InBody ใช้การวิเคราะห์ความต้านทานกระแสไฟฟ้าทางชีวภาพโดยตรงแบบแยกส่วนโดยใช้ความถี่หลายช่วง (DSM-BIA) ในการตรวจวัดองค์ประกอบของร่างกายอย่างแม่นยำโดยส่งกระแสไฟฟ้าหลายช่วงผ่านร่างกาย ทำให้เกิดการอ่านค่าความต้านทานกระแสไฟฟ้าที่แตกต่างกันหกครั้งสำหรับลำตัวและแขนขาแต่ละข้าง

การวิเคราะห์ที่ทันสมัยและลงลึกของการทดสอบ InBody ช่วยให้ได้ผลลัพธ์ที่แม่นยำสำหรับข้อมูลองค์ประกอบของร่างกาย อาทิ มวลไขมันในร่างกาย มวลกล้ามเนื้อโครงร่าง มวลร่างกายไม่รวมไขมัน (แยกส่วน) และสัดส่วนไขมันในร่างกาย

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาอ่านเทคโนโลยี InBody

ความต้านทานกระแสไฟฟ้าคืออะไร

ความต้านทานกระแสไฟฟ้าคือการต่อต้านของสื่อไฟฟ้าที่มีต่อกระแสไฟฟ้าสลับโดยขึ้นอยู่กับความถี่ ความต้านทานกระแสไฟฟ้าประกอบด้วยคุณสมบัติสองประการคือ ความต้านทาน (Resitance) และความฝืด (Reactance)

InBody ให้ค่าความต้านทานกระแสไฟฟ้าแบบแยกส่วนที่ความถี่ต่างกัน เพื่อให้การวิเคราะห์ร่างกายมนุษย์มีความแม่นยำ ทั้งนี้ เนื่องจากความฝืดนั้นเป็นกำลังขัดขวางการไหลของกระแสไฟฟ้าสลับ ความฝืดจึงเพิ่มขึ้นตามความสมบูรณ์ของเยื่อหุ้มเซลล์ ดังนั้น ความฝืดและมุมเฟสจึงลดลงเมื่อมีจำนวนเซลล์น้อยหรือเยื่อหุ้มเซลล์สามารถแทรกผ่านได้หรือมีสุขภาพไม่ดี

ยิ่งมีน้ำมากเท่าใด ความต้านทานกระแสไฟฟ้าก็ยิ่งต่ำลงเท่านั้น

องค์ประกอบของร่างกาย

BIA (การวิเคราะห์โดยใช้ความต้านทานของกระแสไฟฟ้าต่อเซลล์ในร่างกาย) มีความแม่นยำหรือไม่

ในอดีต เทคโนโลยี อุปกรณ์ และผลลัพธ์ BIA ได้รับความเคลือบแคลงสงสัยอยู่บ้าง อย่างไรก็ตาม เทคโนโลยี InBody ได้แก้ไขข้อกังวลเหล่านั้นด้วยคุณลักษณะทางเทคโนโลยี และให้การตรวจวัดแบบแยกส่วนและทั่วร่างได้อย่างแม่นยำอย่างยิ่ง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาอ่านเทคโนโลยี InBody

วิธีการอื่นที่ใช้โดยทั่วไปในการตรวจวัดองค์ประกอบของร่างกายมีอะไรบ้าง

วิธีการอื่นในการตรวจวัดองค์ประกอบของร่างกายนั้นรวมถึง DEXA การชั่งน้ำหนักใต้น้ำ การแทนที่อากาศ และการตรวจวัดร่างกายด้วยคาลิเปอร์

เมื่อทำการตรวจวัดองค์ประกอบของร่างกายด้วยอุปกรณ์ BIA ทำไมผลลัพธ์จึงเปลี่ยนแปลงตามส่วนสูง

ปริมาณกระบอก ซึ่งในที่นี้คือร่างกาย จะเปลี่ยนแปลงตามส่วนสูง อุปกรณ์ BIA มองร่างกายเป็นกระบอกหนึ่งกระบอก และปริมาณน้ำในร่างกายได้รับการคำนวณจากส่วนสูงและความต้านทานกระแสไฟฟ้าของร่างกาย

สัดส่วนไขมันในร่างกายสามารถเปลี่ยนแปลงในระยะเวลาสั้นๆ อย่างเช่นหนึ่งวันได้อย่างไร

น้ำหนักและน้ำในร่างกายสามารถเปลี่ยนแปลงตามอาหารและของเหลวที่รับประทานหรือการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม นอกจากนี้ การไหลเวียนของน้ำในร่างกายยังอาจก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในการจ่ายน้ำตลอดวัน ขอแนะนำให้ทำการทดสอบซ้ำภายใต้เงื่อนไขการทดสอบเดิม ในสภาพแวดล้อมเดิม และเวลาเดิมของวัน เหมือนกับการทดสอบแรก

INBODY แต่ละรุ่นแตกต่างกันอย่างไร

InBody ทุกรุ่นตรวจวัดน้ำหนักและองค์ประกอบของร่างกายได้อย่างแม่นยำทุกรุ่น

ข้อมูลและข้อมูลจำเพาะทางเทคนิคอื่นๆ จะแตกต่างกันตามรุ่น ความแตกต่างเหล่านี้จะเน้นย้ำในหน้าผลิตภัณฑ์หลัก

สาขางานใดบ้างที่ใช้ INBODY ในการวิเคราะห์องค์ประกอบของร่างกาย

หลายองค์กรและสถานที่ปฏิบัติงานดำเนินการตรวจวัดองค์ประกอบของร่างกายด้วยผลิตภัณฑ์ InBody รวมถึง

สำหรับข้อมูลอย่างละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเรา

ฉันสามารถใช้ INBODY ในด้านใดบ้าง

InBody สามารถใช้งานได้อย่างอเนกประสงค์ และสามารถใช้ในการ

 • รักษาและป้องกันโรคอ้วน
 • ลดน้ำหนักและชั่งน้ำหนัก
 • สนับสนุนการบำบัดและรักษา
 • ตรวจติดตามการพัฒนากล้ามเนื้อในผู้ชรา
 • งานมหกรรมสุขภาพและการตรวจสุขภาพ
 • การจัดการสมรรถนะทางกีฬา

การบำรุงรักษา

บริการบำรุงรักษา INBODY คืออะไร

InBody แนะนำให้นัดหมายการบำรุงรักษาเครื่องวิเคราะห์องค์ประกอบของร่างกายอย่างสม่ำเสมอในทุก 12-24 เดือน ขึ้นอยู่กับความถี่ในการใช้งาน เพื่อรักษาประสิทธิภาพการทดสอบให้อยู่ในระดับสูงสุด

เราแนะนำให้นัดหมายบริการบำรุงรักษาหาก:

 • เวลาผ่านไป 24 เดือนหลังจากที่คุณซื้อ InBody
 • InBody ของคุณมีอัตราการใช้งานสูงในแต่ละวัน
 • InBody ของคุณไม่ได้ถูกใช้งานเกิน 4 เดือน
 • InBody ของคุณถูกเคลื่อนย้ายไปยังสถานที่ต่างๆ
 • InBody ของคุณให้ผลชั่งน้ำหนักไม่คงที่

บริการบำรุงรักษา InBody รวมถึง:

 • การทำงานของบอร์ด
 • การทำงานของสายเคเบิล
 • การทำงานของอิเล็กโทรด
 • การอัปเดตโปรแกรม
 • การปรับเปลี่ยนฮาร์ดแวร์ (หากสามารถทำได้) การปรับเทียบแก้ไข
 • การปรับเทียบน้ำหนัก
 • การทำความสะอาดอย่างละเอียดทั้งภายในและภายนอก

บริการบำรุงรักษาบางบริการอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับภูมิภาค

อายุการใช้งานที่คาดหวังของอุปกรณ์ INBODY คือเท่าใด

อุปกรณ์ InBody ไม่มีอายุการใช้งานที่คาดหวังที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ ตราบใดที่คุณดูแลอุปกรณ์เป็นอย่างดี คุณจะสามารถใช้งานอุปกรณ์ InBody ได้เป็นเวลาหลายปี มีหน่วยการทำงานของ InBody ที่สามารถใช้งานได้ยาวนานกว่า 10 ปี

ฉันสามารถใช้สิ่งใดฆ่าเชื้อ InBody ได้บ้าง

ให้สวมใส่ถุงมือและใช้ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์ 70% (หรือสูงกว่า) ในการเช็ดฆ่าเชื้อ InBody โดยให้เน้นเป็นพิเศษตรงอิเล็กโทรดมือ แท่นวางเท้า หน้าจอ และส่วนอื่นๆ ของอุปกรณ์ที่มีการสัมผัสบ่อยครั้ง

เพื่อป้องกันไม่ให้อุปกรณ์ได้รับความเสียหาย:

 • อย่าพ่นหรือรินของเหลวบนอุปกรณ์ InBody ของคุณโดยตรง
 • อย่าจุ่มส่วนใดก็ตามของ InBody ลงในของเหลว
 • อย่าใช้สารทำความสะอาดที่มีควอเตอร์นารีแอมโมเนียมเป็นส่วนประกอบ อาทิ benzalkonium/benzylalkonium chloride ที่อาจทำให้สีตกและเกิดการกัดกร่อน

นโยบายการรับประกันคืออะไร

นโยบายการรับประกันตามมาตรฐานคือ 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ซื้อสำหรับผลิตภัณฑ์ InBody ทุกชิ้น คุณสามารถขยายระยะเวลาการรับประกันได้เมื่อซื้อ และมีสิทธิ์ซื้อการขยายระยะเวลาประกันภายในหนึ่งปีนับจากวันที่ซื้อผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ การรับประกันจะไม่ครอบคลุมความเสียหายทางกายภาพและ/หรือด้านความสวยงาม รวมถึงความเสียหายจากน้ำทุกประเภท และจะมีการเก็บค่าธรรมเนียมอื่นๆ สำหรับบริการเพิ่มเติม อาทิ ยูนิตของผู้ให้ยืม (Loaner Units) และการส่งด่วน

อุปกรณ์ INBODY ต้องได้รับการปรับเทียบบ่อยแค่ไหน

อุปกรณ์ InBody มีฟังก์ชันปรับเทียบอัตโนมัติที่จะทำงานทุกครั้งที่เปิดอุปกรณ์ ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องปรับเทียบอุปกรณ์ InBody หากไม่มีการเปลี่ยนแผงวงจร

ควรปรับเทียบโหลดเซลล์เฉพาะกรณีที่การชั่งน้ำหนักดูเหมือนจะไม่ถูกต้องเท่านั้น

ปัญหาเกี่ยวกับอุปกรณ์ อุปกรณ์ค้าง

หากอุปกรณ์ค้างบนหน้าจอหลัก

หากอุปกรณ์ค้างบนหน้าจอหลัก

 • ลองถอดสาย USB ที่เชื่อม InBody กับเครื่องพิมพ์
 • ในบางครั้ง ค่าขยะ (Garbage Value) อาจทำให้โปรแกรม InBody ค้างได้ คุณจะต้องซื้อตัวกรองแยกต่างหากสำหรับ InBody และเครื่องพิมพ์

หากเครื่องค้างระหว่างกระบวนการวอร์มอัป: กรุณาติดต่อเราเพื่อรับการสนับสนุน

น้ำหนักบนเครื่องชั่งของฉันผิดพลาด

ลองปิดเครื่องและเปิดใหม่ อย่ายืน กด หรือวางสิ่งใดบนฐานเครื่องชั่งขณะที่เครื่องกำลังวอร์มอัป

ไปที่ SETUP (การจัดการ) เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีการตั้งค่าเกี่ยวกับการปรับค่าน้ำหนัก

หากการดำเนินการข้างต้นไม่สามารถแก้ปัญหาได้ กรุณาติดต่อเ ราเพื่อรับการสนับสนุน

ฉันลืมรหัสผ่านเข้า INBODY ของฉัน

270/370S/570/770

 • ฉันลืมรหัสผ่านแอดมิน
 • ใช้รหัสผ่านมาสเตอร์ทับรหัสผ่านแอดมิน
 • กรุณาติดต่อเราเพื่อขอรหัสตั้งค่าใหม่

520
ติดต่อเราเพื่อขอรหัสตั้งค่าใหม่

ฉันจะเปลี่ยน/ตั้งรหัสการเข้าถึง/รหัสผ่านของฉันใหม่อย่างไร

270/370S/570/770

 • กด SETUP (การจัดการ) ตรงมุมล่างซ้าย
 • ป้อนรหัสผ่านแอดมิน รหัสจากโรงงานคือ 0000
 • เลือก 01. Date/Time/Units/Password/Volume (วันที่/เวลา/ยูนิต/รหัสผ่าน/ระดับเสียง)
 • กดขวาเพื่อไปยังหน้า 2
 • เลือก Set Passwords (ตั้งรหัสผ่าน)

520

 • กด SETUP (การจัดการ) บนแป้นพิมพ์
 • ไปยัง 02. Region (ภูมิภาค)
 • ใช้ลูกศรเพื่อเลื่อนลงไปยังรหัสการเข้าถึง และเลือก ENABLE (เปิดใช้งาน)
 • ไปยังตัวเลือกถัดไปเพื่อตั้งค่ารหัสการเข้าถึง รหัสผ่านจากโรงงานคือ

การทดสอบ INBODY

คุณสามารถทำการทดสอบ INBODY ได้บ่อยแค่ไหน

ความถี่ของการตรวจวัดนั้นขึ้นอยู่กับสถานที่ปฏิบัติงานแต่ละแห่งและแผนงานแต่ละแผน ทั้งนี้ InBody แนะนำให้ทำการทดสอบทุก 2-4 สัปดาห์

การทดสอบ INBODY ใช้เวลานานเท่าไหร่

การทดสอบ InBody ใช้เวลาระหว่าง 15 วินาทีถึง 120 วินาที ขึ้นอยู่กับรุ่นที่ใช้

 • InBody 270: 15 วินาที
 • InBody 370S: 45 วินาที
 • InBody 570: 45 วินาที
 • InBody 770: 60 วินาที
 • InBody S10: 90 วินาที (โหมดการแพทย์) 120 วินาที (โหมดวิจัย)
ทำไมฉันต้องถอดรองเท้าและถุงเท้าเพื่อทำการทดสอบ

เนื่องจากฝ่าเท้าของคุณต้องสัมผัสกับอิเล็กโทรดโดยตรง จึงต้องถอดเครื่องแต่งกาย อาทิ รองเท้า ถุงเท้า ถุงน่อง เพื่อให้ผลลัพธ์มีความแม่นยำ

ฉันสามารถใช้อุปกรณ์ InBody หรือไม่ หากไม่ได้รับการฝึกอบรมด้านการใช้งานมาก่อน

สามารถใช้ได้ อุปกรณ์ InBody สามารถใช้งานได้อย่างสะดวกรวดเร็วและง่ายดาย

InBody แต่ละรุ่นมีหน้าจอ LCD ใช้งานง่ายเพื่อใช้ในการป้อนข้อมูลและพิมพ์แผ่นผลลัพธ์โดยอัตโนมัติหลังจากการทดสอบแต่ละครั้ง ทั้งนี้ ตามมาตรฐานแล้ว InBody แต่ละเครื่องจะมาพร้อมคู่มือแนะนำการติดตั้งและการตั้งค่าอย่างรวดเร็ว คู่มือผู้ใช้ โปสเตอร์การอ่านผลลัพธ์ และหนังสือคู่มือการอ่านผลลัพธ์

ทำไมฉันจึงต้องยืนตรงระหว่างทำการทดสอบ

InBody กำหนดให้คุณยืนตรง เนื่องจากท่ายืนตรงเป็นเหมือนสถานะตามธรรมชาติของร่างกายมนุษย์

 มีข้อจำกัดเกี่ยวกับส่วนสูง น้ำหนัก หรืออายุในการทดสอบ INBODY หรือไม่

InBody ทุกรุ่นมีช่วงการทดสอบเดียวกันสำหรับน้ำหนัก ส่วนสูง และอายุ

ช่วงน้ำหนัก: 10 กก. – 250 กก.

ช่วงส่วนสูง: 95 ซม. – 220 ซม.

ช่วงอายุ: 3 ปี ถึง 99 ปี

ฉันจะสัมผัสถึงกระแสไฟฟ้าระหว่างทำการทดสอบหรือไม่

สำหรับประชากรทั่วไป กระแสไฟฟ้าที่ส่งผ่านร่างกายระหว่างการทดสอบ InBody นั้นจะต่ำจนไม่อาจรู้สึกได้ อย่างไรก็ตาม มีความเป็นไปได้เล็กน้อยที่บุคคลที่มีความอ่อนไหวต่อการสัมผัสอาจจะรู้สึกถึงกระแสไฟฟ้าเล็กน้อย

ปัจจัยใดที่อาจมีผลต่อความแม่นยำของผลการทดสอบ

ความเปลี่ยนแปลงในองค์ประกอบของร่างกายสะท้อนถึงสถานะของร่างกาย ซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยต่างๆ อาทิ โรค โภชนาการ การได้รับน้ำ และการใช้ยา

เครื่องประดับ อาทิ เครื่องเพชรพลอย อาจรบกวนสภาพนำไฟฟ้า และท่ายืนที่ไม่เหมาะสมก็อาจส่งผลต่อผลการทดสอบเช่นกัน

แนะนำให้รักษาเงื่อนไขการทดสอบให้เหมือนกันในทุกการทดสอบเพื่อให้ข้อมูลมีความสามารถในการทำซ้ำ (reproductibility) และความสามารถในการเปรียบเทียบระหว่างกัน (comparability) ในระดับสูง

INBODY สามารถใช้ทดสอบกับผู้ที่มีแขน/ขาเทียมได้หรือไม่

กระแสไฟฟ้าของ InBody ไม่สามารถไหลผ่านแขน/ขาเทียมได้ อิเล็กโทรดจะต้องสัมผัสกับร่างกายในทั้งแปดจุด คือ นิ้วโป้ง ฝ่ามือ ฝ่าเท้า และส้นเท้า

InBody S10 ช่วยให้ผู้ที่แขน/ขาขาดสามารถทำการทดสอบด้วยอิเล็กโทรดแบบแปะติดได้ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลจากการทดสอบจะไม่แม่นยำ ดังนั้น ผลลัพธ์ควรได้รับการวิเคราะห์โดยผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ เพื่อให้การปรึกษาด้านสุขภาพมีความถูกต้องแม่นยำ

 ไม่แนะนำให้ใครทำการทดสอบ INBODY

ไม่แนะนำให้ผู้ที่ฝังอุปกรณ์ที่ใช้ไฟฟ้า อาทิ เครื่องกระตุกหัวใจหรือเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจ ทำการทดสอบ InBody กระแสไฟฟ้าของ InBody อาจรบกวนการทำงานของอุปกรณ์ฝังที่มีความสำคัญต่อชีวิต

ไม่แนะนำให้สตรีที่มีประจำเดือนหรือมีครรภ์ทำการทดสอบ เนื่องจากอาจได้รับผลลัพธ์ที่ไม่ถูกต้อง เนื่องด้วยการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในการรับน้ำและระดับน้ำในร่างกาย

ทำไมจึงต้องใช้กระดาษชำระ INBODY ก่อนทำการทดสอบ

กระดาษชำระ InBody เพิ่มสภาพนำไฟฟ้าในจุดที่อิเล็กโทรดมือและเท้าสัมผัสกับผิวหนัง หากไม่ใช้กระดาษชำระนี้ กระแสไฟฟ้าจะไหลผ่านหนังหนาด้านหรือหนังที่แข็งบนมือหรือฝ่าเท้าได้ยาก

ฐานข้อมูล

ฉันจะล้าง/รีเซ็ตฐานข้อมูลของฉันอย่างไร

270/370S/570/770:

 • กดปุ่ม ADMINISTRATOR MENU (เมนูสำหรับแอดมิน) ตรงมุมล่างซ้าย
 • กดตัวเลือก (6) เพื่อดูฐานข้อมูล
 • กดวงกลมด้านบนตรงด้านขวามือเพื่อเน้นข้อมูลทั้งหมด
 • เมื่อเน้นข้อมูลแล้ว ให้กดปุ่ม DELETE (ลบ) ตรงด้านล่างขวาเพื่อล้างฐานข้อมูลของคุณ

230:

 • กด SETUP (การจัดการ) บนแป้นพิมพ์ของคุณ
 • ไปยังตัวเลือก 4. Results (ผลลัพธ์)
 • ใช้แป้นพิมพ์ในการเน้นตัวเลือก (4) Data Clear (การล้างข้อมูล)
 • เมื่อเน้นแล้ว ให้กด ENTER บนแป้นพิมพ์ของคุณเพื่อล้างประวัติฐานข้อมูล

370:

 • กดปุ่ม DATABASE (ฐานข้อมูล) ตรงมุมบนซ้าย
 • กด SELECT ALL (เลือกทั้งหมด) จากนั้นกด DELETE (ลบ)

520 and 720:

 • กด SETUP (การจัดการ) บนแป้นพิมพ์ของคุณ
 • ไปยังตัวเลือก 6. Others (อื่นๆ)
 • ใช้ลูกศรเลื่อนลงและเน้น Initialize History (กำหนดค่าตั้งต้นของประวัติ)
 • กด ENTER เพื่อล้างฐานข้อมูลโดยถาวร
ฉันจะส่งออก/คัดลอกฐานข้อมูลไปยังไฟล์เอ็กเซลได้อย่างไร

270/370S/570/770

 • ใส่แฟลชไดรฟ์ USB InBody ของคุณในช่อง USB ด้านหลัง InBody
 • กดปุ่ม ADMINISTRATOR MENU (เมนูสำหรับแอดมิน) ตรงมุมล่างซ้าย
 • ไปยังตัวเลือก (7) Export Data as Excel (ส่งออกข้อมูลเป็นไฟล์เอ็กเซล)
 • คุณสามารถเลือกส่งออกข้อมูลทั้งหมดหรือเลือกการทดสอบเฉพาะได้
 • เมื่อเลือกแล้ว ให้กด START (เริ่ม)

230:

 • เสียบแฟลชไดรฟ์ USB InBody ของคุณในช่อง USB และกด ENTER บนแป้นพิมพ์ของคุณ
 • เมนูย่อยจะปรากฏขึ้น กรุณากด ENTER เพื่อตอบใช่

370

 • เสียบแฟลชไดรฟ์ USB InBody ในช่อง USB
 • กด DATABASE (ฐานข้อมูล) ตรงมุมบนซ้าย
 • นการคัดลอกฐานข้อมูลเป็นสเปรดชีทเอ็กเซล ให้กด SELECT ALL (เลือกทั้งหมด) จากนั้นกด COPY (คัดลอก)
 • ในการสำรองฐานข้อมูล กรุณากด BACKUP (สำรองข้อมูล)

520:

 • เสียบแฟลชไดรฟ์ USB InBody ในช่อง USB ที่เปิดอยู่
 • กด DATABASE (ฐานข้อมูล) บนแป้นพิมพ์
 • เมื่ออยู่ในฐานข้อมูลแล้ว ให้กด SETUP (การจัดการ) บนแป้นพิมพ์ของคุณ
 • เลือก (1) เพื่อสำรองไฟล์ฐานข้อมูล
 • เลือก (3) เพื่อคัดลอกไฟล์ฐานข้อมูลลงบนสเปรดชีท

720:

 • เสียบแฟลชไดรฟ์ USB InBody ในช่อง USB ที่เปิดอยู่
 • กด DATABASE (ฐานข้อมูล) บนแป้นพิมพ์เพื่อเข้าถึงฐานข้อมูล
 • ด้านล่างหน้าจอฐานข้อมูล คุณจะเห็นตัวเลือกในการบันทึก สำรอง หรือโหลดฐานข้อมูล
 • เมนูย่อยจะปรากฏขึ้น ได้แก่ (1) Backup (สำรองข้อมูล) (2) Restore (กู้คืน) (3) Copy (คัดลอก) กรุณาเลือกตัวเลือก (3) Copy (คัดลอก) เพื่อดูฐานข้อมูลของคุณบนสเปรดชีทเอ็กเซล

*หมายเหตุ: การส่งออกการทดสอบจำนวนมากอาจใช้เวลาหลายชั่วโมง 

ฉันจะโหลดหรือกู้คืนฐานข้อมูลลงใน INBODY อย่างไร

ในการกู้คืนหรือโหลดฐานข้อมูล คุณจะต้องมีไฟล์ฐานข้อมูลหรือไฟล์สำรอง

*หมายเหตุ*
การกู้คืนไฟล์ฐานข้อมูลในรุ่น 520/720 จะแทนที่ข้อมูลปัจจุบันในเครื่องของคุณ

สำหรับรุ่น 370/570/770 หากคุณไม่มีตัวเลือก “combine (รวมข้อมูลเข้าด้วยกัน)” ข้อมูลที่กู้คืนจะแทนที่ข้อมูลปัจจุบันในเครื่องของคุณ กรุณาติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้าของเราหากคุณมีข้อสงสัย ก่อนที่จะกู้คืนฐานข้อมูลลงในเครื่องของคุณ
ถ่ายโอนไฟล์สำรองไปยังแฟลชไดรฟ์ USB InBody ไฟล์จะมีสกุล .bin หรือ .bak เมื่อคุณได้โหลดไฟล์ไปยังแฟลชไดรฟ์ USB InBody ของคุณแล้ว กรุณาปฏิบัติตามคำแนะนำเกี่ยวกับเครื่อง InBody ของคุณ

270/370S/570/770:

 • 1. เสียบ USB ในช่อง USB ที่เปิดอยู่ด้านหลัง InBody
 • 2. กด ADMINISTRATOR MENU (เมนูแอดมิน) บนหน้าจอ
 • 3. ไปที่ตัวเลือก 08. Backup/Restore (สำรอง/กู้คืนข้อมูล) (บางเครื่องอาจมีตัวเลือก COMBINE (รวมข้อมูลเข้าด้วยกัน))
 • 4. เลือก RESTORE DATA (กู้คืนข้อมูล) จากนั้นกด START (เริ่ม)
 • 5. นอกจากนี้ คุณยังสามารถเลือก DATA COMBINE (การรวมข้อมูลเข้าด้วยกัน) เพื่อเพิ่มข้อมูลเข้ากับฐานข้อมูลปัจจุบันของคุณ

520:

 • 1. เสียบ USB ในช่อง USB ที่เปิดอยู่ด้านหลัง InBody
 • 2. กด DATABASE (ฐานข้อมูล) บนแป้นพิมพ์ของคุณ
 • 3. กด SETUP (การจัดการ) และเลือกตัวเลือก 2. Restore (กู้คืน)

370:

 • 1. เสียบ USB ในช่อง USB ที่เปิดอยู่ด้านหลัง InBody
 • 2. DATABASE (ฐานข้อมูล) บนหน้าจอสัมผัส
 • 3. กด RESTORE (กู้คืน)

720:

 • 1. เสียบ USB ในช่อง USB ที่เปิดอยู่ด้านหลัง InBody
 • 2. กด DATABASE (ฐานข้อมูล) บนแป้นพิมพ์ของคุณ
 • 3. กด DATABASE (ฐานข้อมูล) อีกครั้งเพื่อเข้าถึงเมนูสำรอง/กู้คืนข้อมูล
 • 4. กด 2. Restore (กู้คืนข้อมูล)

เครื่องพิมพ์

เครื่องพิมพ์ไม่ดำเนินการพิมพ์

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสาย USB เสียบแน่นพอดีโดยดูจากภาพด้านล่างเครื่องพิมพ์

printer

 • ตรวจสอบการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ของคุณ
 • หากคุณมีเครื่องพิมพ์ HP หรือ Brother การตั้งค่าควรจะเข้ากันได้กับ PCL
 • หากคุณมีเครื่องพิมพ์ Samsung การตั้งค่าควรจะเป็น SPL2009 หรือ

ในการเปลี่ยนการตั้งค่าเครื่องพิมพ์

270/370S/570/770

 • ให้กด ADMINISTRATOR MENU (เมนูแอดมิน) ตรงมุมล่างซ้าย
 • กดตัวเลือก 9 for PRINTER (สำหรับเครื่องพิมพ์) ในหน้า 2 และปฏิบัติตามคำสั่งที่แนะนำในการตั้งค่าเครื่องพิมพ์

230

 • กด SETUP (การจัดการ) บนแป้นพิมพ์ของุณ
 • ไปที่ตัวเลือก (2) PRINTER (เครื่องพิมพ์)
 • ใช้ลูกศรในการเน้นการตั้งค่าและเปลี่ยนการตั้งค่าตามคำแนะนำ

370

 • กด SETUP (การจัดการ) ตรงมุมบนซ้าย
 • กดตัวเลือก PRINTER (เครื่องพิมพ์) ในเมนู
 • ไปที่ Printer Type (ประเภทเครื่องพิมพ์) และเปลี่ยนการตั้งค่าของคุณ

520/720

 • กด SETUP (การจัดการ) บนแป้นพิมพ์ InBody ของคุณ
 • ไปที่ส่วน PRINTER (เครื่องพิมพ์) และไปที่การตั้งค่าเครื่องพิมพ์
 • เน้นการตั้งค่าปัจจุบันและใช้แป้นพิมพ์ในการเลื่อนลงเพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าปัจจุบัน
 • กด EXIT (ออก) สองถึงสามครั้งบนแป้นพิมพ์ และกด ENTER เพื่อบันทึก เมื่อการแจ้งปรากฏขึ้น
ผลการทดสอบในแผ่นผลลัพธ์ไม่จัดเรียงอย่างถูกต้อง

270/370S/570/770

 • กด ADMINISTRATOR MENU (เมนูแอดมิน) ตรงมุมล่างซ้าย
 • เลือกตัวเลือก (15) PRINTER ALIGNMENT (การจัดเรียงของเครื่องพิมพ์)
 • X = ซ้าย (-) และขวา (+) และ Y = ขึ้น (+) และลง (-)

230

 • กด SETUP (การจัดการ) บนแป้นพิมพ์ของคุณ
 • เลือกตัวเลือก (2) PRINTER (เครื่องพิมพ์)
 • กดแป้นลูกศรเพื่อปรับเปลี่ยนการจัดวางด้วยแกน X และ Y บนเมนูด้านล่าง
 • X = ซ้าย (-) และขวา (+) และ Y = ขึ้น (+) และลง (-)

370

 • กด SETUP (การจัดการ) ตรงมุมบนซ้าย
 • กด PRINTER (เครื่องพิมพ์) บนหน้าจอตั้งค่า
 • ไปยัง Result Sheet Alignment (การจัดวางของแผ่นผลลัพธ์)
 • X = ซ้าย (-) และขวา (+) และ Y = ขึ้น (+) และลง (-)

520/ 720

 • กด SETUP (การจัดการ) บนแป้นพิมพ์ของคุณ
 • เลือกตัวเลือก (3) PRINTER (เครื่องพิมพ์)
 • กดแป้นลูกศรเพื่อปรับเปลี่ยนการจัดวางด้วยแกน X และ Y บนเมนูด้านล่าง
 • X = ซ้าย (-) และขวา (+) และ Y = ขึ้น (+) และลง (-)
ฉันสามารถเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ผ่าน WIFI หรือบลูทูธได้หรือไม่

InBody ไม่สามารถเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ผ่าน WiFi หรือบลูทูธได้ WiFi และบลูทูธสามารถใช้ได้สำหรับการเชื่อมต่อระบบ Lookin’body เท่านั้น

แผ่นผลลัพธ์กำลังพิมพ์ข้อความข้อผิดพลาดเกี่ยวกับข้อมูลที่เสียหาย

ปัญหาเกิดจากการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ ไม่ใช่ InBody

หากคุณใช้เครื่องพิมพ์ Samsung กรุณาไปยัง SETUP (การจัดการ) จากนั้นไปที่ประเภทเครื่องพิมพ์ และเปลี่ยนการตั้งค่าจาก SPL-2009 เป็น SPL2009-600 หากการตั้งค่าเป็น SPL 2009-600 อยู่แล้ว กรุณาเปลี่ยนเป็น SPL-2009

ฉันจะพิมพ์สำเนาแผ่นผลลัพธ์หลายฉบับได้อย่างไร

270/370S/570/770

 • กดปุ่ม ADMINISTRATOR MENU (เมนูแอดมิน) ตรงมุมล่างซ้าย
 • ไปที่ 11. AUTOMATIC PRINTING OPTIONS (ตัวเลือกการพิมพ์อัตโนมัติ)
 • คุณสามารถเลือกพิมพ์ได้สูงสุด 2 สำเนาต่อครั้ง

230

 • กด SETUP (การจัดการ) บนแป้นพิมพ์
 • ไปยังตัวเลือก 3: RESULT SHEET (แผ่นผลลัพธ์)
 • ใช้แป้นพิมพ์เลือก # ของสิ่งที่พิมพ์ที่ต้องการ

370

 • กด SETUP (การจัดการ) ตรงมุมบนซ้าย
 • ไปที่ RESULT SHEET OPTIONS (ตัวเลือกแผ่นผลลัพธ์)
 • ไปที่ NUMBER OF COPIES (จำนวนสำเนา)
 • ใช้แป้นพิมพ์เลือก # ของสิ่งที่พิมพ์ที่ต้องการ

520/720

 • กด SETUP (การจัดการ) บนแป้นพิมพ์
 • ไปยังตัวเลือก 4: RESULT SHEET (แผ่นผลลัพธ์)
 • เลื่อนลงและใช้แป้นพิมพ์เลือก # ของสิ่งที่พิมพ์ที่ต้องการ

การปรับแต่ง INBODY

จะปรับแต่งข้อมูลแผ่นผลลัพธ์อย่างไร

STEP 1
กด Administrator Menu (เมนูแอดมิน) ตรงมุมซ้ายล่าง

STEP 2
กด 13. Outputs/Interpretations for Results Sheet (ข้อมูล/การอ่านแผนผลลัพธ์) เพื่อดูข้อมูลทั้งหมดที่มีแสดงในแผ่นผลลัพธ์

STEP 3
เลือกข้อมูลที่คุณต้องการลบหรือเพิ่มเพื่อพิมพ์ประเภทแผ่นผลลัพธ์ที่เลือก

จะเปลี่ยนเพศที่เป็นค่าเริ่มต้นได้อย่่างไร

270/370S/570/770
ใน ADMINISTRATOR MENU (เมนูแอดมิน) ให้ไปที่ 05. Bypass Age/Gender (การระบุอายุ/เพศ) จากนั้นเลือกเพศที่เป็นค่าเริ่มต้นของคุณ

520 and 720

 • กด SETUP (การจัดการ) และไปที่ (6) OTHERS (อื่นๆ)
 • เลื่อนลงไปด้านล่างและเปลี่ยน DEFAULT GENDER (เพศที่เป็นค่าเริ่มต้น)
การเปลี่ยนและปิดใช้งานเสียง/ดนตรีในเครื่อง INBODY ของคุณ

270/370S/570/770

 • กดปุ่ม ADMINISTRATOR MENU (เมนูแอดมิน) ตรงมุมล่างซ้าย
 • กด 1. Date/Time/Units/Password/Volume (วันที่/เวลา/เครื่อง/รหัสผ่าน/ระดับเสียง)

230

 • กด SETUP (การจัดการ) บนแป้นพิมพ์
 • ไปที่ 4. OTHERS (อื่นๆ)
 • เลื่อนลงเพื่อเปลี่ยนระดับเสียงและ/หรือโทนเสียงของเครื่อง InBody

370

 • กด SETUP (การจัดการ) ตรงมุมซ้ายบนของหน้าจอหลัก
 • กด SETTINGS (การตั้งค่า)

520 and 720

 • กด SETUP (การจัดการ) บนแป้นพิมพ์
 • ไปที่ 6. OTHERS (อื่นๆ)
 • เลื่อนลงเพื่อหาตัวเลือกเปลี่ยนแปลง